Press "Enter" to skip to content

Країна проживання Чеська Республіка

Штинь Анна Василівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Реалізація алгоритмів методу скінченних елементів для задач перенесення тепла

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович