Press "Enter" to skip to content

Країна проживання Ізраїль

Лебедєв Аркадій Альфредович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне дискретне моделювання нестаціонарних хвильових процесів в шарі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович