Press "Enter" to skip to content

Країна проживання Україна

Фролов Віталій Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програма автоматизованого визначення ідентифікаторів місцезнаходження та основних містобудівних параметрів об'єктів містобудівного кадастру

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Ярмачок Юлія Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка програмного забезпечення FPT-сервера

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Фостащенко Олег Григорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Проект виробничої бази Управління будівництва Дніпробуду в г. Запорожье з імітаційної моделлю організації будівництва об'єктів бази. Автоматизована система імітаційного моделювання виробничої програми будівельних організацій.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Семенов Микола Всеволодович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Нейросетевая система технічного зору

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Степаненко Денис Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка інтерпретатора мови логічного програмування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Свиридов Костянтин Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розпізнавання закодованої інформації і перевірка адекватності розпізнавання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Рудь Світлана Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Отримання оцінок для прийняття рішень шляхом імітаційного моделювання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Савушкін Дмитро Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Експертна система діагностики стану людини

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Парьева Оксана Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система маркетингу вантажопідіймальних кранів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Попов Сергій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Універсальний пакет для створення експертних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Лисенко Олександр Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комплекс програм для розрахунку гідротехнічних споруд

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Лютий Сергій Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Геометричне моделювання поверхонь в задачах дизайну і проектування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Кучеров Андрій Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація інтелектуального робота для збирання промислових об'єктів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Іваненко Олександр Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Завдання оптимізації для цільових функцій зі знаконеопределенной матрицею Гессе

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Жажко Олександр Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмний комплекс "Кадри"

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Доценко Олексій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована розподілена інформаційна система "Академія"

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Гитіна Наталія Олегівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Довідкова інформаційна система "Прогнозування ринку нерухомості"

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Гавриленко Сергій Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Анімація динамічних процесів в елементах конструкцій газотурбінного двигуна

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Барабаш Наталія Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка програмного забезпечення центру дистанційного навчання кафедри

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Білик Олександр Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Нейросетевая система розпізнавання звукової інформації

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Дєнєжна Анна Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація візуального представлення бази даних з продажу квартир в г. Запорожье

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Тельмінов Сергій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування методів системного аналізу для дослідження перехідних процесів в економіці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Поздняков Олег Станіславович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка комп'ютерної моделі електронної схеми пристроїв для тестування електричних ланцюгів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Рубчевський Сергій Валерійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система організації та планування навчального процесу факультету електронної техніки

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Панченко В’ячеслав Леонідович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка системи прийому-передачі пейджингових повідомлень з використанням каналів Internet

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Мосейко Олег Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Спеціалізований графічний редактор для оформлення дизайну фасадів будівель та бруківки

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Ретюнська Тетяна Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

моніторинг мережі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Костецький Сергій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Бібліотека класів Java для роботи з графами, деревами і іншими структурами даних

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Ізотов Олександр Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна система фінансово-економічних показників Агропромбанку м.Запоріжжя

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Калін Максим Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Об'єктно-орієнтоване проектування дизайну фасадів будівель

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Бібік Ігор Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система сесійного контролю навчального процесу в рамках факультету

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Зубко Сергій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Моделювання роботи серця людини на основі автоматної моделі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Гапеева Галина Михайлівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Багатокритерійна система підтримки прийняття рішень з нечіткою логікою

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Геймур Владислав Семенович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Діагностична експертна система по ремонту і модернізації ПК

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Гаврюков Вадим Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання впливу тріщин на коливання деталей газотурбінного двигуна

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Шкарупа Олексій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Проектування і розробка транслятора мови низького рівня

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Храпко Лариса Василівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання синтаксичного аналізатора з елементами навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Фролов Іван Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

База даних кафедри і її Internet-інтерфейс

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Тарасов Сергій Aнатольевіч

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Порівняльний аналіз обчислювальної ефективності методу граничних елементів і методу скінченних елементів при вирішенні гіперболічних крайових задач

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Трескіна Марія Aртуровна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання та формальний аналіз лексичного аналізатора з елементами навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Сторчило Aлексей Віліевіч

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Сервер електронної пошти Intra_Mail

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Потрашков Андрій Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система моделювання і формального аналізу складних об'єктів на базі мереж Петрі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Сорока Денис Михайлович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Евристичні методи розбиття областей при реалізації методу граничних елементів і методу скінченних елементів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Паталах Aртем Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання вимушених коливань двигуна

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Лютий Роман Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-система, що прогнозує управління запасами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Макогон Олег Aнатольевіч

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Мультиплікаційне зображення просторових коливань диска з лопатками

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Курцев Олег Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування нейромереж при розпізнаванні образів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Ключиков Олексій Євгенович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Рішення деяких задач машинної графіки з позиції достатньої правдоподібності

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Компанієць Сергій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дискретне комп'ютерне моделювання коливань пластин різної форми

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Каменєва Ірина Дмитрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Рекламне супровід архітектурно-будівельних проектів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Жіводерова Лілія Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-довідкова система для комплектації персональних комп'ютерів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Земка Катерина Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання перехідних теплових процесів в багатошарових напівпровідникових конструкціях під дією ударних струмів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Данчак Сергій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання кінематичних систем в робототехніці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Вечірко Володимир Іванович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-аналітична система управління програмним забезпеченням і технічним оснащенням обчислювального центру

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Галаш Наталія Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Нерегулярна і регулярна дискретизація при візуалізації зображень

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Бережний Євген Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне дослідження коливань лопатки гідротурбінного двигуна на основі дискретної моделі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Бобков Сергій Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Моделювання двовимірних задач теплопровідності на основі методу скінченних різниць

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Штолер Віталій Андрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система автоматизованого розрахунку електронних схем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Юренко Сергій Олексійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Двухмашинні сервер підвищеної надійності реляційних баз даних для робочих груп

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Курта Тетяна Олексіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація моделей управління запасами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович