Press "Enter" to skip to content

Країна проживання Україна

Рудаченко Дмитро Геннадійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження та створення вбудованої системи керування базами даних на основі XML.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Крупін Євген Геннадійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Криптографічний аналіз вразливостей хешованої системи.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Коваленко Володимир Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження та реалізація розподіленої бази даних за технологією NoSQL

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Карташова Євгенія Юріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження використання фреймворків для побудови інтернет-застосунків електронної комерції

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пазюк Юрій Михайлович

Ткаченко Дар’я Дмитрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Створення та дослідження інтелектуальної системи навчання з використанням засобів взаємодії реального та віртуального просторів платформи Microsoft Kinect.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Татаренко Дмитро Олегович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Створення та дослідження програмного забезпечення для віддаленого керування комп’ютером через мобільні пристрої.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Лимаренко Юлія Олексіївна

Серенко Єлизавета Михайлівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Генерація скінченних автоматів для розв’язання ігрових задач за допомогою генетичних алгоритмів.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Стародуб Денис Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Моделювання та дослідження системи прогнозу результатів спортивних ігор.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Сердюк Євген Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка інтерактивного підручника з теорії фракталів.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Лісков Роман Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження, проектування та розробка realtime web-застосунку з використанням HTML5 та WebSocket.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Лук’яненко Ірина Василівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Моделювання та дослідження комп’ютерної системи для навчання грі на музичних інструментах.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Кузнєцов Олексій Андрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка web- орієнтованого інтерактивного електронного підручника з теоретичних основ проектування трансляторів.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пазюк Юрій Михайлович

Лебедєв Дмитро Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження сумісного використання нейронних мереж на стаціонарних комп’ютерах та мобільних пристроях.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Козаченко Сергій Андрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження та застосування бібліотеки OpenCV для вирішення задач комп’ютерного зору та машинного навчання.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Дзюба Віра Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження можливості використання скінченних автоматів для розробки web-застосунків.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Даниленко Сергій Віталійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка web- орієнтованого інтерактивного електронного підручника з теорії фракталів, для вирішення нелінійних задач механіки.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Христич Анастасія Юріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження сучасних технологій створення інформаційних порталів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Лимаренко Юлія Олексіївна

Романенко Юрій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка та дослідження ігрових платформ для мобільних пристроїв на плаформі IOS мовою Swift

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Причиненко Максим Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Порівняльне дослідження методів створення систем документообігу ВНЗ

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Паталах Вадим Олегович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження методів створення підсистем АСУ ВНЗ для роботи деканату

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Ничипорчук Артем Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження стандартів сумісносності систем e-learning з метою створення дистанційного навчання у ВНЗ

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Ковальов Антон Олегович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система прийняття рішень для пошуку вільних місць паркування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Додоєнко Валентина Євгеніївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Порівняльний інтелектуальний аналіз текстів методами Text Mining

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Глущевський Аркадій Вячеславович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження та побудова архітектури автоматизованої системи керування вищим навчальним закладом

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пазюк Юрій Михайлович

Воєводін Олександр Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка штучного інтелекту для ігрових застосунків з використанням штучних нейронних мереж та генетичних алгоритмів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пазюк Юрій Михайлович

Борисов Сергій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження систем моделювання процесу навчання з використанням інтелектуальних агентних середовищ

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Абрамов Данило Андрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження та реалізація методів візуалізації колірних характеристик відеосигналу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Лимаренко Юлія Олексіївна

Бобирь Богдан Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система розпізнаваня мови жестів на основі технології OpenCV

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Резюме:

  • Middle Web Developer, Face IT, Запоріжжя, Україна
  • Junior Web Developer, Face IT, Запоріжжя, Україна
  • Starter Web Developer, Face IT, Запоріжжя, Україна