Press "Enter" to skip to content

Країна проживання Україна

Рой Антон Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Надання логічних дисків робочої станції для спільного використання клієнтами ЛВС Ethernet

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Смачний Володимир Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне дискретне моделювання стаціонарних хвильових процесів в шарі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Пруденко Олександр Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система обліку виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Проценко Євгенія Олексіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Побудова реалістичних зображень тривимірних сцен

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Польовий Олексій Леонідович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система комплексних розрахунків за послуги зв'язку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Кучеренко Андрій В’ячеславович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Графічний інтерфейс для проектування об'єктно-орієнтованих програм

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Карась Юлія Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Рішення задач розпізнавання образів засобами машинної графіки і логічного програмування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Клець Вадим Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка підсистеми інтеграції синхронізують час інформаційних посилок в низькорівневі протоколи

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Зубрилін Ігор Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування модифікованого потокового алгоритму Форда-Фалкерсона в системі календарного планування капвкладень

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Єрмоленко Олександр Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Організація взаємодії апаратури стандарту GPS з інформаційним потоком, який формується на підставі поточного астрономічного часу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Гринчишин Вадим Ярославович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розподілена мережева обчислювальна система

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Деркач Олена Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інтелектуальна автоматизована система пошуку еквівалентних кінцевих автоматів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Бордіенко Олена Геннадіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система навчання з теорії формальних граматик

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Гордієнко Володимир Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація алгоритмів динамічного програмування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Базилев Богдан Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування методів нейронних мереж для пошуку параметрів асимптотичного інтегрування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Бехтеренко Юрій Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмний продукт для контролю і обліку енергоспоживання на базі інтелектуальних електронних лічильників

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Ширіна Ольга Леонідівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Графічний інтерфейс для розрахунку деталей машин, які працюють в умови контактної взаємодії

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Чулкова Тетяна Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Графічне забезпечення медичної експертної системи на основі іридодіагностики

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Звєрєва Ольга Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система ведення реєстру акціонерів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Лєбєдєва Л.Н.

Хорева Тетяна Робертівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система для побудови розкладу занять у ВНЗ

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Фомкіна Світлана Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система автоматизованого аналізу інвестиційних проектів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Лєбєдєва Л.Н.

Філіпенко Дмитро Олексійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація алгоритму виключення дефектів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Солодухін Станіслав Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Пакет прикладних програм для комп'ютерного моделювання вібрацій лопаток газотурбінного двигуна

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Стрижков Євген Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка програмного інструментарію для початкових стадій проектування програмних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Резник Лілія Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Медична експертна система на основі іридодіагностики

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Сало Владислав Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Графічний інтерфейс для моделювання плоских коливань механічної системи

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Пташник Юлія Владиславівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка інтерактивної системи для аналітичного обчислення інтегралів за кінцеве число кроків

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Мамрюк Наталія Василівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Стиснення зображень з використанням фракталів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Кучеренко Віталій Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Довідково-інформаційна система прийняття рішень з інвестицій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Лемешко Наталія Іванівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система економічного аналізу діяльності підприємства

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Лєбєдєва Л.Н.

Кулик Наталія Петрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування машинної графіки для аналізу та інтерпретації результатів в нелінійної механіки руйнування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Кузенко Євген Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Підсистема синхронізації для багатокористувацької СУБД зі зберіганням даних на дисках сервера NOVELL NETWARE v3.12

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Антипова Світлана Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка програмного інструментарію для роботи з 2D і 3D об'єктами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Корощупова Світлана Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Організація символьно-числового інтерфейсу для аналізу систем диференціальних рівнянь

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Довгаль Сергій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Завантажувач багатозадачною операційної системи

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Ермашов Олександр Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інтерфейс багатозадачною операційної системи з зовнішніми пристроями

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Гузенко Юлія Іванівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка інтелектуального інтерфейсу для комп'ютерної вібродіагностики газотурбінного двигуна

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Грушко Андрій Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Реалізація RSA-подібного алгоритму

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Гужва Максим Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система переривань багатозадачною операційної системи

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Горностаєв Олексій Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення та графічне представлення рішень задач нелінійного програмування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Ахінько Ірина Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Електронний посібник з курсу "Математичні моделі і методи в розрахунках на ЕОМ"

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Антіпов Сергій Леонідович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система гідравлічних розрахунків мереж водопостачання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Лєбєдєва Л.Н.

Шишлакова Людмила Єгорівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка системи прийняття рішень на основі функції корисності

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Шацький Олександр Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Експертна система страхування життя і здоров'я людини (на прикладі страхової компанії "Астро-Дніпро")

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Сьомкін Олексій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Рішення задач оптимального управління на основі принципу максимуму

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Сліжова Олена Юріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизований вибір параметрів асимптотичного інтегрування для довільних алгебраїчних і диференціальних рівнянь з аналізом сенсу задаються параметрів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Степанченко Тетяна Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація методів календарного планування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Ніколаєнко Алла Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Оптимізація процесу водневого відновлення кремнію

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Миронюк Ганна Валеріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Складання та реалізація алгоритму пошуку параметрів асимптотичного інтегрування в багатовимірному випадку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Музика Ольга Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інтелектуальна довідкова інформаційна система по Дніпровській ГЕС. Довідкова інформаційна система контролю технічного стану устаткування електричного цеху

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Лагода Денис Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система мережевого планування в будівництві

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Коробенко Оксана Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання процесу поширення поздовжніх хвиль в пружною оболонці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Левченко Оксана Леонідівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмна система автоматизації професійної діяльності працівників виробничого житлового об'єднання. Автоматизоване робоче місце фахівця з договорами і зв'язків з банком

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Кирпа Ольга Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмна система автоматизації професійної діяльності працівників виробничого житлового об'єднання. АРМ фахівця по орендній платі. Розрахунок нарахувань. Генерація платіжних вимог. Формування платіжної відомості.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Коржанюк Віталій Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Особливості проектування об'єктно-орієнтованих операційних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Колесник Галина Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмна система автоматизації професійної діяльності працівників виробничого житлового об'єднання. Автоматизоване робоче місце фахівця з орендної плати. Складання оборотної відомості за рахунком "Орендар". Створення вихідних форм

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Кудієвський Костянтин Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання процесу поширення поперечних хвиль в пружною оболонці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Іллюхін Андрій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання процесу поширення згинних хвиль в пружною оболонці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Головань Роман Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Низькорівневий інтерфейс розподілених обчислювальних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Вічев Віталій Іванович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інтелектуальна довідкова інформаційна система по Дніпровській ГЕС. Довідкова інформаційна система контролю технічного стану устаткування механічного цеху.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович