Press "Enter" to skip to content

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи професор Пожуєв Володимир Іванович

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Фролов Віталій Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програма автоматизованого визначення ідентифікаторів місцезнаходження та основних містобудівних параметрів об'єктів містобудівного кадастру

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Семенов Микола Всеволодович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Нейросетевая система технічного зору

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Клочко Андрій Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка інструментарію для розподілених обчислень

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Доценко Олексій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована розподілена інформаційна система "Академія"

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Довбишева Аліна Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інтерфейс користувача для передачі звукової інформації в мережах в режимі реального часу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Тарасов Сергій Aнатольевіч

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Порівняльний аналіз обчислювальної ефективності методу граничних елементів і методу скінченних елементів при вирішенні гіперболічних крайових задач

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Сорока Денис Михайлович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Евристичні методи розбиття областей при реалізації методу граничних елементів і методу скінченних елементів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Курцев Олег Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування нейромереж при розпізнаванні образів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Юренко Сергій Олексійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Двухмашинні сервер підвищеної надійності реляційних баз даних для робочих груп

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Гордієнко Костянтин Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Криптографічний аналіз стійкості шифрування даних в сучасних СУБД

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Гордієнко Володимир Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація алгоритмів динамічного програмування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Пташник Юлія Владиславівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка інтерактивної системи для аналітичного обчислення інтегралів за кінцеве число кроків

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Корощупова Світлана Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Організація символьно-числового інтерфейсу для аналізу систем диференціальних рівнянь

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Грушко Андрій Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Реалізація RSA-подібного алгоритму

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Горностаєв Олексій Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення та графічне представлення рішень задач нелінійного програмування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Семенов Микола Владиславович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Математичні методи і програмні моделі нейронних систем технічного зору

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Вишневський Юрій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Побудова об'єктно-орієнтованої мови програмування розподілених обчислень при вирішенні задач математичної фізики

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Бабушкіна Наталія Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Побудова і реалізація математичних моделей температурних і динамічних процесів в тілах з тріщинами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Данченко Максим Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Порівняльний аналіз ефективності програмної реалізації чисельних методів обернення перетворення Лапласа

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Антропов Олексій Ігорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення дискретного аналізу крайових задач для багатозв'язних областей з підкріпленнями

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Шамровський Михайло Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Створення програмного забезпечення системи автоматизованого управління технологічним процесом

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Сєрков Дмитро Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система мережевого управління дистанційного навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Паращук Денис Петрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Адміністрування бази даних системи дистанційного навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Кологривова Олена Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка інструментарію для створення електронних підручників

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Антропов Олексій Ігорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Исследование возможностей дискретного моделирования  нестационарных процессов в оболочках с подкрепленными отверстиями

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Меренков Олексій Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Использование технологии UML для моделирования сложных систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Лютий Павло Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження і побудова систем передачи голосу через ір-мережу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Годес Павло Данилович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Відпрацьовування методики застосування EBJ при створенні спеціалізованих програм для використання в системі дистанційного навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Лінник Артем Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка програмного забезпечення для системи керування персоніфікованим обліком

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Малюга Ольга Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування UML- технології при проектуванні АСУ «Академія»

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Авраменко Ольга Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дискретне моделювання задач для оболонок з підкріпленими отворами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Безверха Марія Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження нестаціонарних процесів у фізичних системах на основі ефективних алгоритмів наближеного обернення інтегральних перетворень

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Прасад Філіпп Вінєйович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення рішення завдань математичної фізики для тіл складної конструкції дискретними методами.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Олешко Ярослав Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення тріангуляції просторових областей

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Татієвський Дмитро Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз та розробка ефективних алгоритмів генерації розкладу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Лисенко Артур Валентинович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка та дослідження скорингової системи оцінки кредитних ризиків

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович