Press "Enter" to skip to content

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Парьева Оксана Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система маркетингу вантажопідіймальних кранів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Попов Сергій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Універсальний пакет для створення експертних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Білик Олександр Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Нейросетевая система розпізнавання звукової інформації

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Гапеева Галина Михайлівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Багатокритерійна система підтримки прийняття рішень з нечіткою логікою

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Геймур Владислав Семенович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Діагностична експертна система по ремонту і модернізації ПК

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Штинь Анна Василівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Реалізація алгоритмів методу скінченних елементів для задач перенесення тепла

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Паталах Aртем Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання вимушених коливань двигуна

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Лютий Роман Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-система, що прогнозує управління запасами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Жіводерова Лілія Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-довідкова система для комплектації персональних комп'ютерів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Курта Тетяна Олексіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація моделей управління запасами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Пруденко Олександр Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система обліку виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Польовий Олексій Леонідович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система комплексних розрахунків за послуги зв'язку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Хорева Тетяна Робертівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система для побудови розкладу занять у ВНЗ

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Резник Лілія Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Медична експертна система на основі іридодіагностики

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Кучеренко Віталій Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Довідково-інформаційна система прийняття рішень з інвестицій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Шишлакова Людмила Єгорівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка системи прийняття рішень на основі функції корисності

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Шацький Олександр Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Експертна система страхування життя і здоров'я людини (на прикладі страхової компанії "Астро-Дніпро")

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Сьомкін Олексій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Рішення задач оптимального управління на основі принципу максимуму

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Степанченко Тетяна Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація методів календарного планування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Довбишева Олена Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Методологія створення програмного забезпечення для центру дистанційного навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Лозиченко Олександр Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна класифікаційна система на основі нейронних мереж складної структури

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Шуба Валентина Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Тестуюча інформаційна система з ієрархічним критерієм експертних оцінок

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Дзісяк Сергій Олегович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Нейроімітаціонная система для аналізу і синтезу голосових сигналів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Боклаженко Володимир Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Динамічна експертна система управління процесом виплавки сталі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Тарасов Олександр В’ячеславович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування генетичних алгоритмів для вирішення задач оптимізації

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Сур Олексій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна імітаційна модель розвитку територій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Одинець Галина Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Адаптивна комп'ютерна система контролю знань

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Шуба Валентина Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Программное обеспечение для создания электронных курсов дисциплин

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Дзісяк Сергій Олегович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Программное обеспечение для имитационного моделирования в системе дистанционного обучения

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Жадан Катерина Вікторовна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна оболонка для створення тестуючих систем у стандарті IMS з використанням XML-технології

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Хлопко Оксана Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна оболонка для графічного представлення даних в інформаційних системах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Свет Дмитро Ілліч

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Створення Web- вузла дистанційного навчання на платформі Linux

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Рубель Олена Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна оболонка для створення навчальних програм

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Паращук Денис Петрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Оптимізація запитів СУБД Oracle на прикладі задач відділу АСУ ВАТ „Запоріжсталь”

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Олейнікова Світлана Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Порівняльний аналіз комп'ютерних систем підтримки ухвалення рішення в умовах групового вибору

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Бережний Олег Дмитрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система керування корпоративною автоматичною телефонною станцією

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Мельничук Олександр Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз і застосування генетичного алгоритму для рішення задач оптимізації розкрою матеріалів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Горохов Василь Іванович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз і розробка ефективних алгоритмів рішення задач теорії розкладів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Макаров Іван Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз і реалізація ефективних алгоритмів стиску інформації для передачі по комп'ютерних мережах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Лисенко Валерій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система оптимального керування динамічними процесами з використанням принципу максимуму Понтрягина

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Паращук Денис Петрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Оптимізація запитів СУБД Oracle на прикладі задач відділу АСУ ВАТ „Запоріжсталь”

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Бережний Олег Дмитрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система керування корпоративною автоматичною телефонною станцією

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Терещенко Маріна В’ячеславівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз та реалізація інтелектуальних методів добування знань із баз даних.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Рибас Дмитро Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система розпізнавань графічних образів на основі нейронних мереж складної структури.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Кузьменко Вадим Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-аналітична система пошуку закономірностей у великих масивах.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Колісецький Олександр Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз та реалізація комп’ютерних методів розпізнавання звукової інформації.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Барабанов Роман Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз та реалізація сучасних комп’ютерних методів ідентифікації особи.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Зеленська Наталія Петрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна оболонка для автоматизації керування закупками матеріалів та агрегатів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Ковальова Лариса Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система обліку товарів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Жила Олександр Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система побудови та реалізації динамічних звітів для керування персоналом ТОВ „Дніпроспецсталь”

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Варяник Олександр Віталійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка ефективних алгоритмів розпізнавання графічної документації

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Васил’єв Іван Петрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система імітаційного моделювання роботи механічного обладнання металургійних заводів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Лугін Євген Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналітична система обробки даних з використанням методів Data Mining

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Федорук Антон Валерійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система пошуку відмінностей у тривимірних тілах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Охрименко Олег Григорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Візуалізація руху та взаємодії твердих просторових тіл

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Боровик Антон Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система створення та керування інтелектуальними мережними агентами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Кривуляк Володимир Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерне моделювання взаємодії твердих тіл

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Петришин Володимир Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована аналітична система пошуку закономірностей у великих масивах даних

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Кіданова Олена Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна система моделювання руху в’язкої рідини

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Тряпічко Володимир Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Кросплатформенна комп’ютерна система оптимізації фігурного розкрою листових матеріалів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович