Press "Enter" to skip to content

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи доцент Пожуєв Андрій Володимирович

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Клочко Яна Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження окремих задач математичної фізики за допомогою методу граничних елементів.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пожуєв Андрій Володимирович

Савицький Євген Степанович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система ведення складського обліку підприємства

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пожуєв Андрій Володимирович

Каракуцев Дмитро Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система тріангуляції пластин та оболонок для методу скінчених елементів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пожуєв Андрій Володимирович

Щетинін Сергій Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Створення програмного забезпечення для чисельного обернення перетворювання Лапласа нестаціонарних задач

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пожуєв Андрій Володимирович

Мініна Ірина Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Порівняльний аналіз ефективності чисельного обернення інтегральних перетворень при розв'язку задач математичної фізики

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пожуєв Андрій Володимирович

Леткеман Наталія Борисівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження методів створення комп’ютерного документообігу у Вищих навчальних закладах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пожуєв Андрій Володимирович

Богданов Олексій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка комп’ютерної автоматизованої системи складського обліку підприємства

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пожуєв Андрій Володимирович