Press "Enter" to skip to content

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи професор Шамровський Олександр Дмитрович

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Гавриленко Сергій Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Анімація динамічних процесів в елементах конструкцій газотурбінного двигуна

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Тельмінов Сергій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування методів системного аналізу для дослідження перехідних процесів в економіці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Мосейко Олег Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Спеціалізований графічний редактор для оформлення дизайну фасадів будівель та бруківки

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Калін Максим Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Об'єктно-орієнтоване проектування дизайну фасадів будівель

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Гаврюков Вадим Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання впливу тріщин на коливання деталей газотурбінного двигуна

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Макогон Олег Aнатольевіч

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Мультиплікаційне зображення просторових коливань диска з лопатками

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Компанієць Сергій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дискретне комп'ютерне моделювання коливань пластин різної форми

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Земка Катерина Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання перехідних теплових процесів в багатошарових напівпровідникових конструкціях під дією ударних струмів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Бережний Євген Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне дослідження коливань лопатки гідротурбінного двигуна на основі дискретної моделі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Смачний Володимир Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне дискретне моделювання стаціонарних хвильових процесів в шарі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Лебедєв Аркадій Альфредович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне дискретне моделювання нестаціонарних хвильових процесів в шарі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Базилев Богдан Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування методів нейронних мереж для пошуку параметрів асимптотичного інтегрування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Солодухін Станіслав Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Пакет прикладних програм для комп'ютерного моделювання вібрацій лопаток газотурбінного двигуна

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Гузенко Юлія Іванівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка інтелектуального інтерфейсу для комп'ютерної вібродіагностики газотурбінного двигуна

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Сліжова Олена Юріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизований вибір параметрів асимптотичного інтегрування для довільних алгебраїчних і диференціальних рівнянь з аналізом сенсу задаються параметрів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Миронюк Ганна Валеріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Складання та реалізація алгоритму пошуку параметрів асимптотичного інтегрування в багатовимірному випадку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Коробенко Оксана Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання процесу поширення поздовжніх хвиль в пружною оболонці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Кудієвський Костянтин Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання процесу поширення поперечних хвиль в пружною оболонці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Іллюхін Андрій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання процесу поширення згинних хвиль в пружною оболонці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Лось Дмитро Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка структури системи оперативного обліку аглодоменного виробництва

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Качан Сергій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Пакет прикладних програм для оптимізації вагових і характеристик жорсткості будівельних конструкцій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Рева Михайло Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-пошукова система для автоматизованого ведення містобудівного кадастру Формування звіту в заданій формі про результати пошуку по електронній план-схемі місцевості

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Рябікін Максим Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-пошукова система для автоматизованого ведення містобудівного кадастру Програма тематичного пошуку по семантичним даними електронного плану-схеми місцевості

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Ліннік Дмитро Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання оцінки серцевої діяльності. Використання спектрального аналізу кардіограм для цілей діагностики

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Купріянов Олексій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка імітаційної моделі шліфувального верстата з числовим програмним управлінням

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Єрмашов Костянтин Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Імітаційне моделювання обробки виробів складної форми на шліфувальному верстаті з числовим програмним управлінням

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Олійник Сергій Петрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Геоинформационная система мониторинга зданий, сооружений и территорий

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Лозиченко Олександр Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизированная система анализа наблюдений за зданиями, сооружениями и территориями

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Захаров Євгеній

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження економічних процесів за допомогою двовимірних нелінійних дискретних моделей типу Леонтьєва

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Петухова Олена Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Віртуальний лабораторний практикум по твердотільній електроніці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Медяник Владислав Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Проектування САПР програм для шліфувального верстата з ЧПУ

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Колягіна Інна Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Віртуальний лабораторний практикум по біофізиці і функціональній електроніці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Калін Андрій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка програм для автоматизації роботи стану сатинирування , виміру товщини і різання смуг

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Петренко Дмитро Валентинович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дискретні моделі динаміки економічних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Захаров Олександр Олексійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комплексне дослідження структури машинобудівного підприємства з використанням засобів Підсистема обліку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Загрібний Юрій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження проблем керування комплексом приладів у режимі реального часу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Філіпенко Юрій Валерійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка діагностичного програмного комплексу для аналізу ушкоджень автомобільних двигунів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Пазюк Олександр Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комплексне дослідження структури машинобудівного підприємства з використанням засобів иМЬ. Підсистема управління кадрів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Орищина Ольга Михайлівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комплексне дослідження структури машинобудівного підприємства з використанням засобів . Адміністративна підсистема

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Петренко Дмитро Валентинович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дискретні моделі динаміки економічних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Сідомон Наталія Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерне моделювання перехідних процесів в економіці.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Мізін Олексій Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Алгоритм побудови графічних об’єктів із використанням різних видів нелінійної перспективи.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Старосєк Віталій Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система моніторингу та контролю автоматизованих процесів на виробництві

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Антоненко Станіслав Олексійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система обробки та аналізу сигналів з датчиків під час опробувань ГТД на стенді

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Черниш Павло Констянтинович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Ідентифікація параметрів економіко – математичних моделей на основі обробки статистичних даних

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Лаврик Олександр Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система екологічного моніторингу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Кордик Ганна Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

База даних для контролю документообігу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Клець Надія Григорівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розрахунок і аналіз виробничих потужностей підприємства на прикладі ЗАТ „ЗАЗ”

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Донцов Микола Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Графічне моделювання деформацій зв’язок в колінному суглобі ноги людини

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Гук Сергій Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дискретне моделювання нестаціонарних хвильових процесів в елементах пружних конструкцій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Василенко Юлія Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дискретне моделювання стаціонарних хвильових процесів в елементах пружних конструкцій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Веремчук Тетяна Валеріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування моделей типу витрати – випуск для дослідження нестаціонарних економічних процесів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Чичканов Вадим Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерне моделювання та графічна ілюстрація процесу лиття пластмаси у форми

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Пащетник Катерина В’ячеславівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування нелінійних узагальнень статичних і динамічних рівнянь Леонтьєва для вивчення перехідних економічних процесів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Ледней Ганна Дмитрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система комп’ютерного дизайну для проектування житлових приміщень

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Шкор Юлія Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмний моніторинг розподілу електроенергії у сталеплавильному цеху №2 заводу «Дніпроспецсталь"

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Гілев Олександр Степанович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерне моделювання систем водопостачання міста з візуалізацією результатів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Салімоненко Тетяна Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Оболонка для реалізації методу міжгалузевого балансу та його застосування у різних економічних системах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Захаров Євгеній Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження економічних процесів за допомогою двовимірних нелінійних дискретних моделей типу Леонтьєва

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Зайцева Ольга Михайліівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Моделювання процесів тепло та масообміну у сучасних напівпровідникових матеріалах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович