Press "Enter" to skip to content

Рік випуску 1996

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Шишлакова Людмила Єгорівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка системи прийняття рішень на основі функції корисності

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Шацький Олександр Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Експертна система страхування життя і здоров'я людини (на прикладі страхової компанії "Астро-Дніпро")

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Сьомкін Олексій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Рішення задач оптимального управління на основі принципу максимуму

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Сліжова Олена Юріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизований вибір параметрів асимптотичного інтегрування для довільних алгебраїчних і диференціальних рівнянь з аналізом сенсу задаються параметрів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Степанченко Тетяна Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація методів календарного планування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Ніколаєнко Алла Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Оптимізація процесу водневого відновлення кремнію

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Миронюк Ганна Валеріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Складання та реалізація алгоритму пошуку параметрів асимптотичного інтегрування в багатовимірному випадку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Музика Ольга Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інтелектуальна довідкова інформаційна система по Дніпровській ГЕС. Довідкова інформаційна система контролю технічного стану устаткування електричного цеху

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Лагода Денис Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система мережевого планування в будівництві

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Коробенко Оксана Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання процесу поширення поздовжніх хвиль в пружною оболонці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Левченко Оксана Леонідівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмна система автоматизації професійної діяльності працівників виробничого житлового об'єднання. Автоматизоване робоче місце фахівця з договорами і зв'язків з банком

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Кирпа Ольга Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмна система автоматизації професійної діяльності працівників виробничого житлового об'єднання. АРМ фахівця по орендній платі. Розрахунок нарахувань. Генерація платіжних вимог. Формування платіжної відомості.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Коржанюк Віталій Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Особливості проектування об'єктно-орієнтованих операційних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Кудієвський Костянтин Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання процесу поширення поперечних хвиль в пружною оболонці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Колесник Галина Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмна система автоматизації професійної діяльності працівників виробничого житлового об'єднання. Автоматизоване робоче місце фахівця з орендної плати. Складання оборотної відомості за рахунком "Орендар". Створення вихідних форм

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Дубровский Андрій Григорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Телекомунікаційна програма

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Іллюхін Андрій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання процесу поширення згинних хвиль в пружною оболонці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Головань Роман Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Низькорівневий інтерфейс розподілених обчислювальних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Вічев Віталій Іванович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інтелектуальна довідкова інформаційна система по Дніпровській ГЕС. Довідкова інформаційна система контролю технічного стану устаткування механічного цеху.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович