Press "Enter" to skip to content

Рік випуску 1998

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Штолер Віталій Андрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система автоматизованого розрахунку електронних схем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Юренко Сергій Олексійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Двухмашинні сервер підвищеної надійності реляційних баз даних для робочих груп

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Курта Тетяна Олексіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація моделей управління запасами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Рой Антон Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Надання логічних дисків робочої станції для спільного використання клієнтами ЛВС Ethernet

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Смачний Володимир Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне дискретне моделювання стаціонарних хвильових процесів в шарі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Пруденко Олександр Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система обліку виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Сулькіна Ганна

Проценко Євгенія Олексіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Побудова реалістичних зображень тривимірних сцен

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Польовий Олексій Леонідович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система комплексних розрахунків за послуги зв'язку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Кучеренко Андрій В’ячеславович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Графічний інтерфейс для проектування об'єктно-орієнтованих програм

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Лебедєв Аркадій Альфредович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне дискретне моделювання нестаціонарних хвильових процесів в шарі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Карась Юлія Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Рішення задач розпізнавання образів засобами машинної графіки і логічного програмування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Клець Вадим Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка підсистеми інтеграції синхронізують час інформаційних посилок в низькорівневі протоколи

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Зубрилін Ігор Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування модифікованого потокового алгоритму Форда-Фалкерсона в системі календарного планування капвкладень

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Єрмоленко Олександр Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Організація взаємодії апаратури стандарту GPS з інформаційним потоком, який формується на підставі поточного астрономічного часу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Деркач Олена Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інтелектуальна автоматизована система пошуку еквівалентних кінцевих автоматів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Гринчишин Вадим Ярославович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розподілена мережева обчислювальна система

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Плотніков В.А.

Гордієнко Костянтин Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Криптографічний аналіз стійкості шифрування даних в сучасних СУБД

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Бордіенко Олена Геннадіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система навчання з теорії формальних граматик

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Гордієнко Володимир Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація алгоритмів динамічного програмування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Базилев Богдан Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування методів нейронних мереж для пошуку параметрів асимптотичного інтегрування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Бехтеренко Юрій Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмний продукт для контролю і обліку енергоспоживання на базі інтелектуальних електронних лічильників

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович