Press "Enter" to skip to content

Рік випуску 2001

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Семенов Микола Владиславович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Математичні методи і програмні моделі нейронних систем технічного зору

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Довбишева Олена Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Методологія створення програмного забезпечення для центру дистанційного навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Олійник Максим Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Методи роботи з імітаційними програмами і базами даних в режимі віддаленого доступу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Сумін Дмитро Валерійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Візуальне уявлення функціонування комп'ютерних систем реального часу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Чапля Юрій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система підтримки прийняття рішень для оцінки стану комунікаційних ліній

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Родіонов Семен Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Перетворення растрових зображень на основі кінцево елементного підходу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Носов Євген Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз і класифікація промислових викидів г. Запорожье, дослідження закономірностей їх розсіювання Інформаційно-моделююча система для оцінки забрудненості атмосфери

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Павлов Альберт Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розподілена система візуалізації складних сцен

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Меренков Олексій Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Використання WAP-технології для організації доступу мобільних користувачів до інформаційних ресурсів корпоративної мережі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Лось Дмитро Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка структури системи оперативного обліку аглодоменного виробництва

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Лозиченко Олександр Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна класифікаційна система на основі нейронних мереж складної структури

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Коссе Оксана Леонідівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна система контролю технічного стану елементів технологічних систем промислового підприємства

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Єрьоменко Олег Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення візуального представлення і моделювання електронних схем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Качан Сергій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Пакет прикладних програм для оптимізації вагових і характеристик жорсткості будівельних конструкцій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Волотко Володимир Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмна реалізація контролю функціонування мереж теплоенергоносії окремих районів м Запоріжжя

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Дейдей Олена Віталіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмна реалізація перевірки приладів автоматичного управління віддаленого об'єкта

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Вишневський Юрій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Побудова об'єктно-орієнтованої мови програмування розподілених обчислень при вирішенні задач математичної фізики

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Шуба Валентина Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Тестуюча інформаційна система з ієрархічним критерієм експертних оцінок

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Бабушкіна Наталія Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Побудова і реалізація математичних моделей температурних і динамічних процесів в тілах з тріщинами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Шатайло Антон Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування технології CORBA при створенні розподіленої системи надання інформаційних послуг. Програмна реалізація сервісів CORBA, необхідних для створення розподіленої об'єктної інфраструктури надання інформаційних послуг

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Хижняк Наталія Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Криптографічний аналіз і розпізнавання образів системи закритого зв'язку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Шапран Кузьма Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Багатозадачна операційна система для персональних комп'ютерів на платформі Intel

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Стрішко Сергій Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна реалізація візуального представлення реальних властивостей паливно-енергетичних ресурсів автомобілів класу "Таврія"

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Рева Михайло Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-пошукова система для автоматизованого ведення містобудівного кадастру Формування звіту в заданій формі про результати пошуку по електронній план-схемі місцевості

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Рябікін Максим Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-пошукова система для автоматизованого ведення містобудівного кадастру Програма тематичного пошуку по семантичним даними електронного плану-схеми місцевості

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Олійник Сергій Петрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування технології CORBA при створенні розподіленої системи надання інформаційних послуг Програмна реалізація моніторингу системи надання інформаційних послуг

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Литвиненко Віктор Павлович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Геометричне моделювання проектування і складання конструкцій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Марков Іван Євгенович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Візуалізація об'єктів конструкторських розробок

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Дзісяк Сергій Олегович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Нейроімітаціонная система для аналізу і синтезу голосових сигналів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Данченко Максим Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Порівняльний аналіз ефективності програмної реалізації чисельних методів обернення перетворення Лапласа

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Боклаженко Володимир Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Динамічна експертна система управління процесом виплавки сталі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Антропов Олексій Ігорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення дискретного аналізу крайових задач для багатозв'язних областей з підкріпленнями

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович