Press "Enter" to skip to content

Рік випуску 2003

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Шафоростова Наталія Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження розвитку та приклади реалізації технології Microsoft ASP.NET

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Яковчук Микола Петрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Чисельне рішення задач тривимірної тріангуляції

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Попович Ольга Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Оптимізація керування головним блоком телеметрії

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Ястрембович Максим Геннадійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Візуалізація фізичних властивостей кристалів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Захаров Євгеній

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження економічних процесів за допомогою двовимірних нелінійних дискретних моделей типу Леонтьєва

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Щелупа Артем Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програма реалізації задач прикладної гідравліки

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Пархоменко Дар’я Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Побудова поштового і Web сервера з вбудованими засобами розробки додатків

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Систеров Володимир Михайлович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна система візуалізації рухів людини

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

асистент Сорока Денис Михайлович

Лютий Павло Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження і побудова систем передачи голосу через ір-мережу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Жадан Катерина Вікторовна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна оболонка для створення тестуючих систем у стандарті IMS з використанням XML-технології

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Кулик Олена Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмна реалізація задач геометрії прямокутників

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Єгоров Віктор Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Документально-інформаційна пошукова система

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Білобров Ігор Михайлович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна оболонка для створення системи криптографічного захисту інформації

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Годес Павло Данилович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Відпрацьовування методики застосування EBJ при створенні спеціалізованих програм для використання в системі дистанційного навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Бабич Сергій Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Використання нейромережних технологій у діагностиці аномальної мережної активності

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Яковлєв Вадим Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комплексний комп'ютерний аналіз якості роботи міської телефонної станції

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Тищенко Володимир Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Пакет візуалізації розрахунків по методу скінчених разностей

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Хлопко Оксана Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна оболонка для графічного представлення даних в інформаційних системах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Соловей Сергій Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка сервісних програм для адміністрування СУБД ORACLE

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Савченко Володимир Валерійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Використання технології J2EE при створенні Web- сервера дистанційного навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Свет Дмитро Ілліч

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Створення Web- вузла дистанційного навчання на платформі Linux

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Савенок Дмитро Федорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Універсальна автоматизована система тестування знань у мережі Internet

Разумний Сергій Михайлович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Створення комплекту утиліт для адміністрування Web- сервера дистанційного навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Рубель Олена Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна оболонка для створення навчальних програм

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Петухова Олена Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Віртуальний лабораторний практикум по твердотільній електроніці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Петренко Дмитро Валентинович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна підтримка системи контролю енергоресурсів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Петровський Олександр Євгенійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система віддаленого керування і моніторингу ОС Windows у корпоративній мережі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

асистент Тарасов Сергій Анатолійович

Медяник Владислав Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Проектування САПР програм для шліфувального верстата з ЧПУ

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Лінник Артем Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка програмного забезпечення для системи керування персоніфікованим обліком

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Малюга Ольга Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Застосування UML- технології при проектуванні АСУ «Академія»

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Колягіна Інна Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Віртуальний лабораторний практикум по біофізиці і функціональній електроніці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Куц Олексій Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Побудова зображень з урахуванням спецефектів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Заїченко Роман Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка імітаційної моделі керування складною системою

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Калін Андрій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка програм для автоматизації роботи стану сатинирування , виміру товщини і різання смуг

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Вовченко Дмитро Вячеславович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Модульна система обробки й аналізу даних у Intranet-мережах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

асистент Сорока Денис Михайлович

Бітюкова Юлія Юріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна система для обробки нотного тексту

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна