Press "Enter" to skip to content

Рік випуску 2004

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Соловей Сергій Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Технологія створення корпоративних комп’ютерних систем обліку з застосуванням ORACLE FORMS

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Савенок Дмитро Федорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Методика створення візуальних компонент Java

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Петренко Дмитро Валентинович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дискретні моделі динаміки економічних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Паращук Денис Петрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Оптимізація запитів СУБД Oracle на прикладі задач відділу АСУ ВАТ „Запоріжсталь”

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Брагіна Світлана Юріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована комп’ютерна система для регулювання викидів в атмосферу шкідливих речовин

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Олейнікова Світлана Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Порівняльний аналіз комп'ютерних систем підтримки ухвалення рішення в умовах групового вибору

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Бережний Олег Дмитрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система керування корпоративною автоматичною телефонною станцією

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Мельничук Олександр Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз і застосування генетичного алгоритму для рішення задач оптимізації розкрою матеріалів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Горохов Василь Іванович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз і розробка ефективних алгоритмів рішення задач теорії розкладів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Макаров Іван Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз і реалізація ефективних алгоритмів стиску інформації для передачі по комп'ютерних мережах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Лисенко Валерій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система оптимального керування динамічними процесами з використанням принципу максимуму Понтрягина

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Юдін Денис Валерійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка алгоритмів розпізнавання графічних зображень

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Білик Сергій Павлович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження ефективності і розробка програмних засобів для інсталяції, настроювання і моніторингу програмного забезпечення на Ьіпих- платформі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Рідозубов Ігор Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка й аналіз програмного забезпечення для адміністрування мережі комп'ютерного клубу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Заровний Юрій Михайлович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз патернів проектування та їхньої ролі при побудові ефективних систем документообігу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Павлік Максим Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз і проектування корпоративної системи документообігу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Веселов Андрій Ігорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз і порівняння стандартів створення систем дистанційного навчання

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Нестеров Денис Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Рішення плоских і осесиметричньїх задач термопружності в ортогональних поліномах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Загрібний Юрій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження проблем керування комплексом приладів у режимі реального часу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Захаров Олександр Олексійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комплексне дослідження структури машинобудівного підприємства з використанням засобів Підсистема обліку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Філіпенко Юрій Валерійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка діагностичного програмного комплексу для аналізу ушкоджень автомобільних двигунів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Пазюк Олександр Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комплексне дослідження структури машинобудівного підприємства з використанням засобів иМЬ. Підсистема управління кадрів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Орищина Ольга Михайлівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комплексне дослідження структури машинобудівного підприємства з використанням засобів . Адміністративна підсистема

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Авраменко Ольга Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дискретне моделювання задач для оболонок з підкріпленими отворами

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Безверха Марія Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження нестаціонарних процесів у фізичних системах на основі ефективних алгоритмів наближеного обернення інтегральних перетворень

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Давидова Олена Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Збереження й обробка фінансової документації в умовах законодавства, що постійно змінюється

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Євтушенко Максим Валерійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерна навчальна програма за курсом «Гідромеханізовані роботи»

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Міхайлуца Олена Миколаївна

Гузенко Володимир Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система ведення комунальних платежів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Горбенко Сергій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Нейромережна система прогнозування продаж

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Крамаренко Олена Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система обліку фінансової діяльності торгівельного підприємства.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Носовська Людмила Іванівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Створення інтерактивної Web-системи для оформлення дизайну приміщень

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Баракат Исмаил

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка навчальної програми «Демонстрація взаємодії і синхронізації процесів і потоків у середовищі Windows»

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Рапопорт Євгенія Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка сайта з можливістью адміністрування за технологією CMS

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Шевцов Єrop Геннадійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Корпоративна СRМ-система.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Мужевський Микола Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмна реалізація алгоритмів захисту інформації в комп'ютерних системах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Лизунів Кирило Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Імітаційне моделювання складних систем на прикладі задач регіону.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Чекерес Ольга Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Виявлення й аналіз логічних протиріч у текстах довільної структури

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Кулясова Наталія Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка інструментальних засобів для оцінки витрат на розробку ПО згідно технології СОСОМО

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Паустовська Тетяна Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп'ютерне моделювання оптимального компонування реальних об'єктів в обмежених просторах

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Сердюк Максим Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка протоколу для ініціалізації комунікаційних каналів при його сполученні з зовнішніми пристроями

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Авдеєнко Тарас Свгенійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розбивка довільного багатогранника на опуклі складові

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович