Press "Enter" to skip to content

Рік випуску 2005

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Соловей Сергій Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Технологія створення корпоративних комп’ютерних систем обліку з застосуванням ORACLE FORMS

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Савенок Дмитро Федорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Методика створення візуальних компонент Java

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Петренко Дмитро Валентинович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дискретні моделі динаміки економічних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Бережний Олег Дмитрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система керування корпоративною автоматичною телефонною станцією

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Паращук Денис Петрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Оптимізація запитів СУБД Oracle на прикладі задач відділу АСУ ВАТ „Запоріжсталь”

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Брагіна Світлана Юріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована комп’ютерна система для регулювання викидів в атмосферу шкодливих речовин.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Черкас Тетяна Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Оболонка для побудови мультимедійних навчаючих програм.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Стеблюк Станіслав Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмний інструментарій для розробки геоінформаційних систем.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Терещенко Маріна В’ячеславівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз та реалізація інтелектуальних методів добування знань із баз даних.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Сідомон Наталія Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерне моделювання перехідних процесів в економіці.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Рибас Дмитро Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система розпізнавань графічних образів на основі нейронних мереж складної структури.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Павлюк Юрій Олегович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інтелектуальна система технічної підтримки з використанням технології AIML.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Прасад Філіпп Вінєйович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення рішення завдань математичної фізики для тіл складної конструкції дискретними методами.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Пожуєв Володимир Іванович

Ляшенко Сергій Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Моделювання роботи РЛС. Розробка програмного забезпечення для тренування особового складу РТВ

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Мізін Олексій Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Алгоритм побудови графічних об’єктів із використанням різних видів нелінійної перспективи.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Кузьменко Вадим Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційно-аналітична система пошуку закономірностей у великих масивах.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Коробеніна Дар’я Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Web – сервер з підтримкою технології ASP.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Клочко Яна Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження окремих задач математичної фізики за допомогою методу граничних елементів.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пожуєв Андрій Володимирович

Колісецький Олександр Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз та реалізація комп’ютерних методів розпізнавання звукової інформації.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Бруяков Олександр Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система захисту XML-повідомлень з використанням універсального криптографічного інтерфейсу.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Барабанов Роман Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз та реалізація сучасних комп’ютерних методів ідентифікації особи.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Книш Віктор Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система діагностики енерго – механічного обладнання цеху водопостачання ВАТ “Запоріжсталь”

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Баєв Вадим Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Візуалізація процесу діалогу з об’єктом штучного інтелекту.

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Заворуєва Наталія Віталіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизація обліку збуту металопрокату

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Старосєк Віталій Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система моніторингу та контролю автоматизованих процесів на виробництві

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Забродін Олексій Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна бібліотечна система

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Антоненко Станіслав Олексійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система обробки та аналізу сигналів з датчиків під час опробувань ГТД на стенді

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Черниш Павло Констянтинович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Ідентифікація параметрів економіко – математичних моделей на основі обробки статистичних даних

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Лаврик Олександр Васильович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система екологічного моніторингу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Плахотникова Світлана Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована комп’ютерна система обліку кадрів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Міхайлуца Олена Миколаївна

Блінніков Олександр Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Побудова нечітких зображень за допомогою методу частинок

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Турок Надія Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система обліку зовнішньої фінансової діяльності підприємства

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Міхайлуца Олена Миколаївна

Тур Сергій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система контролю та обліку паливно - енергетичних ресурсів на ТЕЦ ВАТ „Запоріжсталь”

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Скворцов Іван Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система обліку внутрішньої фінансової діяльності підприємства

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Міхайлуца Олена Миколаївна

Ревуцька Лілія Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інформаційна система з обліку та продажу готової продукції

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Кабанова Світлана Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система електронного документообігу техбюро

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Мустафаєва Тетяна Сергіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення обліку громадян призовного відділку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Ковтун Лілія Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизоване робоче місце економіста відділу планування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Сліпченко Олег Олексійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Система проектування елементів конструкцій за допомогою поверхонь Безьє

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Катериненко Ганна Василіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизоване робоче місце диспетчера бюро ремонту АТС

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Щербакова Анжела Василівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система обліку і контролю товарно–матеріальних цінностей ВАТ "Укрграфіт"

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Чумаченко Вікторія Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система "Абонемент бібліотеки ЗДІА"

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Таранова Наталія Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система обліку діяльності відділу постачання машинобудівного заводу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Головко Максим Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система пошуку та обліку носіїв телевізійної відеопродукції ЗАТ "ТРК Алекс"

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Литвинов Дмитро Валентинович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система побудови зображень за допомогою розподілених обчислень

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Іващенко Світлана Георгіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизоване робоче місце працівника учбової частини ЗБЦПТО

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Галко Вікторія Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система організації складського обліку

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Деркач Ірина Павлівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система обробки поточної інформації агентства нерухомості

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Савицький Євген Степанович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система ведення складського обліку підприємства

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Пожуєв Андрій Володимирович

Дрига Марина Валеріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизоване робоче місце управляючого мережею пунктів громадського харчування

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Шинкін Олексій Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна оболонка для візуального зображення чисельного рішення диференціальних рівнянь

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Бусилков Олексій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна оболонка для моделювання динаміки механічних систем з пружними ланками

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Кордик Ганна Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

База даних для контролю документообігу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Баришполець Ольга Петрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна оболонка системи підтримки прийняття рішень на основі метода аналізу ієрархій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Яковлєва Світлана Олександрівна

Зуй Тетяна Валеріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна оболонка для проектування систем опалювання газовими інфравипромінювачами. Підсистема розрахунків

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Яковлєва Світлана Олександрівна

Мізіна Олена Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка інформаційної системи відділу кадрів з використанням Web–технологій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Жаворонкова Тетяна Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна оболонка для проектування систем опалювання газовими інфравипромінювачами. Підсистема візуалізації

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Яковлєва Світлана Олександрівна

Зеленська Наталія Петрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна оболонка для автоматизації керування закупками матеріалів та агрегатів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Маслов Дмитро Валерійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інструментарій для конвертації форматів баз даних

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна