Press "Enter" to skip to content

Рік випуску 2009

Фільтрувати за формою навчання

Фільтрувати за кваліфікацією

Сортувати за

Пасічник Владислав В’ячеславович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження та моделювання процесів вібрації елементів конструкцій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Лючин Валерій Ігорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка методів аналізу Інтернет ресурсів з метою виявлення не дійсних посилань

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Семененко Костянтин Михайлович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження взаємодії агентів в мультиагентному середовищі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверха Марія Анатоліївна

Назаренко Валентина Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз архітектурних стилів з метою їх ідентифікації

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Ларкін Віталій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Візуалізація хвильових процесів у суцільному середовищі, побудованих на основі дискретних моделей

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Марченко Наталія Вікторовна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерне моделювання розповсюдження екологічно шкідливих викидів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Довгаль Анастасія Сергіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідницька нейромережна графологічна система

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Толстоус Микола Олегович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерне моделювання кінематики колінного суглоба людини

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Фролов Леонід Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження технологій Semantic Web при створенні web- порталів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Романенкова Наталя Юріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Порівняльний аналіз методів тривимірної тріангуляції

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Малєєв Сергій Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження методологій та розробка інструментальних засобів для експертних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Повєткіна Анастасія Юріївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Аналіз можливостей застосування пакета JBoss jBPM для автоматизації бізнес - процесів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Кулик Іван Вікторович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження OLAP- технологій для аналізу великих масивів даних

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Колісник Юлія Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна діагностика стоматологічного стану людини за допомогою експертної системи

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Коваль Вікторія Миколаївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження алгоритмів аналізу звукової інформації з метою ідентифікації особи по голосу

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Колесник Дмитро Миколайович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерне дослідження задач механіки суцільного середовища за допомогою дискретних моделей

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Жук Ксенія Сергіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Нейромережний аналіз графічної інформації

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Дударев Станіслав Євгенович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження процесів вібрацій складних деталей з метою керування режимами цих вібрацій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

професор Шамровський Олександр Дмитрович

Євсєєв Олександр Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження можливостей застосування SOAP та XML при створенні системи взаємодії інформаційних систем

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Бельков Олександр Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження закономірностей у великих масивах даних за допомогою технології Data Mining

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Белькасем Аніса Салахівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дослідження технологій створення корпоративних Інтернет-порталів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Бабенко Віктор Віталійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Моделювання та дослідження поведінки інтелектуального агента в мультиагентному середовищі

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверхий Анатолій Ігорович

Разумний Олександр Михайлович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система обліку випускників ЗДІА

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Міхайлуца Олена Миколаївна

Шестак Станіслав Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Сайт Нікопольського центру професійної освіти

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Міхайлуца Олена Миколаївна

Разборський Олексій Валерійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення комп’ютерного контролю енергоресурсів

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Мульов Борис Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Дизайнер презентацій на основі технологій WPF

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Лола Андрій Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизоване робоче місце оператора відділу логістики підприємства

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Полякова Наталія Петрівна

Лазутіна Вікторія Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система оперативного обліку технологічного потоку для дільниці глиноземного цеху

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Лимаренко Юлія Олексіївна

Івахненко Катерина Ігорівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Методи прийняття рішень в умовах невизначеності

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Лимаренко Юлія Олексіївна

Губанов Михайло Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована комп’ютерна система обліку продаж супермаркету

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

ст.викладач Яковлєва Світлана Олександрівна

Глазунов Євген Олексійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення Інтернет – магазину з продажу побутової техніки

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Андрощук Максим Володимирович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система управління інженерними даними

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Міхайлуца Олена Миколаївна

Шелест Оксана Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Програмне забезпечення web- сайту, що ґрунтується на технології ASP.NET 3.5

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Чухрій Андрій Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Візуалізація тіл складної форми у застосуванні до комп’ютерних ігор

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Черніков Артем Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Багатофункціональна комп’ютерна система управління контентом сайту

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

асистент Веселов Андрій Ігорович

Хох Марія Володимирівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерне моделювання імунної системи людини

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Смирнов Денис Ігорович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка Web – портала з продажу побутової техніки

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Тетерева Марія Вікторівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система обліку і контролю пацієнтів обласного центру народної медицини

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Скиба Євген Анатолійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система оптимізації виконання багатомодульної програми з використанням Microsoft.NET

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Романов Григорій Леонідович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розробка комп’ютерної портової ланки з використанням інтерфейсу RS-232

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Петров Євген Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Інтернет – система продажу і прокату мультимедійної продукції

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

асистент Веселов Андрій Ігорович

Попова Ірина Олександрівна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована інформаційна система обліку кафедри ВНЗ

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Безверха Марія Анатоліївна

Пашко Юрій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Автоматизована система управління діяльністю підприємства дверних технологій

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Овчинников Олексій Савелійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Web- застосування E-commerce, що ґрунтується на технологіях Dreamweaver, PHP та Ajax

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Попівщий Василь Іванович

Михайлова Ірина Сергіївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система управління кредитною діяльністю банка

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Мельник Леонід Леонідович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система побудови тіней для застосувань у техніці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Левицька Ольга Анатоліївна

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна система обліку і контролю теплообміну житлових будинків

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Скрипник Ірина Анатоліївна

Кирпа Євген Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна інформаційна система придніпровської залізниці

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Волошин Максим Юрійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Комп’ютерна інформаційна система обліку комунікаційних послуг

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович

Васильченко Андрій Сергійович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Розподілені розрахунки за допомогою засобів мови PHP

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

асистент Веселов Андрій Ігорович

Андрейченко Анатолій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Моделювання руху фізичних тіл в застосуванні до комп’ютерних ігор

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Заяц Валерій Іванович

Аржанов Андрій Олександрович

Тема дипломного проекту / кваліфікаційної роботи магістра:

Web – портал продажу одягу з використанням флеш-анімації

Керівник диплому/кваліфікаційної роботи:

доцент Беленко Володимир Дмитрович